Spomenička knjižnica Dr.Viktora Ružića
Pravnički dio biblioteke doniran pravnom fakultetu u Rijeci.

tekst u pripremi ...
2007.Villa Ruzic.Sva prava pridržana. Izradio : IGAL