1. Spomenička knjižnica Ivana Mažuranića

 

2. Spomenička knjižnica Dr.Viktora Ružića

 

3. Spomenička knjižnica Brlić - Slavonski Brod

 

4. Sveučilišna knjižnica Rijeka
2007.Villa Ruzic.Sva prava pridržana. Izradio : IGAL